Polityka Prywatności & Cookies

Strona internetowa lampyiswiatlo.pl, czyli strona firmy FittinQ sp. z o. o. (zwanej dalej ) przetwarza informacje wrażliwe pod względem prywatności lub dane osobowe. Odpowiednie obchodzenie się z danymi osobowymi ma duże znaczenie dla lampyiswiatlo W związku z tym przetwarzamy i chronimy dane osobowe, zapewniając największą możliwą ostrożność. 

Podczas przetwarzania tych danych lampyiswiatlo przestrzega wymagań nakładanych przez przepisy dotyczące ochrony prywatności. Oznacza to między innymi, że:

 • Wyraźnie określamy cel przetwarzania danych osobowych. Robimy to poprzez niniejszą politykę prywatności i oświadczenie dotyczące plików cookie. 
 • Ograniczamy zakres gromadzenia danych osobowych do danych wymaganych do celów uzasadnionych prawnie. 
 • Prosimy o wyraźną zgodę przed przetworzeniem danych osobowych w tych przypadkach, w których zgoda taka jest wymagana. 
 • Zapewniamy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby ochronić dane osobowe oraz wymagamy tego samego od stron przetwarzających dane osobowe zgodnie z naszymi instrukcjami. 
 • Szanujemy prawo do wglądu do danych osobowych na żądanie oraz do ich poprawiania i usuwania.

Lampyiswiatlo pełni nadzór podczas przetwarzania danych. W niniejszej polityce prywatności i oświadczeniu dotyczącym plików cookie wyjaśniamy, które dane osobowe gromadzimy i wykorzystujemy oraz w jakim celu. Zalecamy uważne zapoznanie się z tymi zapisami.

Niniejsza polityka prywatności oraz oświadczenie dotyczące plików cookie zostało zmienione w dniu 18-09-2017.

 

Jakie dane przetwarzamy?

Podczas korzystania z naszej strony internetowej mogą Państwo zostawiać pewne informacje, które obejmują dane osobowe. Gromadzimy dane osobowe poprzez różne kanały. Na przykład, nasza strona internetowa umożliwia zamówienie produktów, co obejmuje uzyskanie danych osobowych w celu realizacji tego zamówienia. lampyiswiatlo przetwarza poniższe dane:

 • imię i nazwisko;
 • płeć;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;
 • adres;
 • hasło;
 • nazwę firmy;
 • dane do płatności.

Powyższe dane są niezbędne w celu konfiguracji konta i ukończenia zamówienia.

Ponadto przetwarzamy:

 • wszelkie dane osobowe, które przesyłają Państwo w wiadomości e-mail, formularzu kontaktowym lub wiadomości poprzez komunikator;
 • wszelkie dane osobowe pozostawiane podczas oceny naszego sklepu internetowego;
 • wszelkie dane osobowe podawane podczas udziału w konkursie fotograficznym;
 • wszelkie dane osobowe podawane podczas udziału w konkursie z nagrodami.

 

Do czego stosujemy dane osobowe?

Wykorzystujemy dane osobowe w następujących celach:

 • tworzenie konta;
 • realizacja zamówienia (dostawa, płatność i kontakt)
 • udzielanie odpowiedzi na pytania i zamówienia dotyczące naszych produktów;
 • wysyłanie newslettera z informacjami dotyczącymi naszych produktów;
 • odpowiadanie na posty na blogu;
 • ogłaszanie zwycięzcy konkursu z nagrodami lub fotograficznego;
 • wyświetlenie oceny naszego sklepu internetowego.

Pod warunkiem wyrażenia zgody, Lampyiswiatlo Licht może przesłać newsletter w wiadomości e-mail. Każda wiadomość e-mail zapewnia opcję rezygnacji z subskrypcji, jeśli nie chcą Państwo dłużej otrzymywać naszego newslettera. Z subskrypcji można również zrezygnować poprzez własne konto.

 

Odbiorcy danych

Udostępnione dane będą przekazywane stronom trzecim, jeśli jest to niezbędne w celu dostawy zamówionych produktów. Ponadto Lamp en Licht przekaże dane adresowe do np. PostNL, aby umożliwić dostawę zamówienia. Dane zostaną przekazane następującym stronom:

 • firmom transportowym;
 • dostawcom usług płatności;
 • platformom oceny sklepów internetowych;
 • dostawcom usług hostingu;
 • administratorom stron internetowych.

Oprócz powyższych, lampyiswiatlo nie przekaże udostępnionych danych osobowych stronom trzecim bez Państwa zgody, chyba że jest to wymagane lub dozwolone prawnie. Na przykład, policja może prosić o przekazanie informacji w związku z postępowaniem w sprawie oszustwa. W takim przypadku firma lampyiswiatlo jest zobowiązana prawnie do podania takich danych.

 

Okres przechowywania danych

Po złożeniu zamówienia poprzez naszą stronę internetową lampyiswiatlobędzie przechowywać dane przez cztery lata po złożeniu ostatniego zamówienia.

Po skontaktowaniu się z nami poprzez formularz kontaktowy, e-mail, Facebooka, Twittera, WhatsApp lub komunikator lampyiswiatlo będzie przechowywać dane tak długo, jak jest to niezbędne w celu przetworzenia zapytania lub zamówienia, a następnie przez kolejne sześć miesięcy w celu przetworzenia wszelkich kolejnych zapytań.

Po zamieszczeniu odpowiedzi na wpis na blogu lub zamieszczeniu oceny na naszej stronie internetowej odpowiedź zostanie opublikowana, a dane będą przechowywane do czasu usunięcia odpowiedzi lub oceny.

W przypadku przesłania zdjęcia na konkurs fotograficzny, zdjęcie może zostać opublikowane na stronie internetowej. Inne dane osobowe przesłane podczas udziału w konkursie fotograficznym lub konkursie z nagrodami zostaną zachowane do czasu otrzymania nagrody przez zwycięzcę(-ów).

 

Ochrona danych

Lampyiswiatlo podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Państwa dane przed utratą i niezgodnym z prawem przetwarzaniem, takim jak kradzież lub nieupoważniony wgląd.

Lampyiswiatlo podejmuje poniższe środki bezpieczeństwa:

 • Dostęp do danych osobowych jest ograniczony przy użyciu nazwy użytkownika i hasła.
 • Korzystamy z bezpiecznych połączeń, które chronią wszystkie informacje wymieniane pomiędzy użytkownikiem a stroną internetową podczas wprowadzania danych osobowych.
 • Przechowujemy rejestry wszystkich żądań o dane osobowe.

 

Państwa prawa dotyczące danych osobowych

Mają Państwo poniższe prawa w odniesieniu do danych osobowych:

 • Możliwość przesyłania wniosku o wgląd do przetwarzanych przez nas danych.
 • Możliwość złożenia wniosku o przegląd w powszechnie stosowanym formacie przetwarzanych przez nas danych.
 • Możliwość przesłania wniosku o korektę lub usunięcie danych, jeśli są nieprawidłowe lub nie są już odpowiednie.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z tych praw, prosimy o kontakt z nami. W tym celu należy zapoznać się z danymi kontaktowymi w dolnej części polityki prywatności i oświadczenia dotyczącego plików cookie.

W przypadku zażaleń dotyczących sposobu postępowania z danymi prosimy o informację. Mają Państwo również prawo do przesłania zażalenia do organu nadzorującego (holenderski urząd ds. ochrony danych osobowych).

 

Strony internetowe osób trzecich

Niniejsza polityka prywatności i oświadczenie dotyczące plików cookie nie mają zastosowania wobec stron internetowych powiązanych z naszym sklepem internetowym poprzez łącza internetowe. Lampyiswiatlonie może zagwarantować, że osoby trzecie będą przetwarzać Państwa dane osobowe w sposób godny zaufania i bezpieczny. Z tego względu zalecamy przeczytanie polityki prywatności tych stron internetowych przed skorzystaniem z nich.

 

Zmiany w niniejszej polityce prywatności i oświadczeniach dotyczących plików cookie

Lampyiswiatlo zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności i oświadczenia dotyczącego plików cookie. Z tego względu zalecamy regularne sprawdzanie niniejszej polityki prywatności i oświadczenia dotyczącego plików cookie, aby zapewnić, że są Państwo świadomi tych zmian.

 

Dane kontaktowe

FittinQ sp. z o. o.

Ul. Zakopianska 85, 30-418 Kraków (Polska)

Nr telefonu: +48 12 881 11 79

E-mail: [email protected]

 

Pliki cookie